Varavoimakoneet

Mitoitamme ja toimitamme teille varavoimalaitteet kohteen tarpeen mukaisesti huomioiden turvallisuus standardit. Toimitamme varavoimakoneet pienistä koneista suuriin koneisiin.

  • koteloidut varavoimakoneet
  • avokoneet
  • liikultavat trailerikoneet

Ison oppilaitoskiinteistön varavoimageneraattorin ilmastoitu suojarakennus. Tällä varavoimageneraattorilla turvataan koko kiinteistön sähkönsaanti sähkökatkon aikana. Maisemaan sulautuvia suojarakennuksia ja varavoimageneraattoreita on tarjolla eri kokoisiin kohteisiin.